Record details

Subject heading
    sklo vulkanické
Article
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Ferrous moldavites
    Glass in Czechoslovak volcanics
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Přírodní skla
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Skleněné sférule devonského stáří
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic
    Terrestrial and Lunar, Volcanic and Impact Glasses, Tektites, and Fulgurites
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Volcanic glasses from the Aden trap series in Yemen
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987