Record details

Subject heading
    soliflukce
Article
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Periglacial features in the Krumgampen Valley, Ötztal Alp, Austria
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Reliéf a geomorfologie
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa