Record details

Subject heading
    speleotém
Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aerosol sinter and the cave development
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Holocene of the Bohemian Karst
    Hranická propast očima geologů
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Javoříčské jeskyně
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Poseidon - mimořádný objev
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Straw stalactites from building constructions
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Tišnovský kras
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999