Record details

Subject heading
    spinel
Article
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    A cautionary tale of spinel peridotite thermobarometry: an example from xenoliths of Kozákov volcano, Czech Republic
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Krystalochemie spinelidů
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Opracování monokrystalů
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene