Record details

Subject heading
    standard
Article
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    K výběru referenčního hustotního modelu
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Moldavite: An age standard for fission-track dating
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard