Record details

Subject heading
    stavby podzemní
Article
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Model podzemního zásobníku plynu
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Netradičné podnikanie banských organizácií
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské Geotechnické dny
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Straw stalactites from building constructions
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Tunelovanie pod kanálom La Manche
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu