Record details

Subject heading
    stratovulkán
Article
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Mantle and crustal xenoliths from the quaternary volcano Železná Hůrka, Western Eger Rift
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Source region of volcanism and seismicity pattern beneath Central American volcanoes
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua