Record details

Subject heading
    Tríbeč
Article
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Zaujímavé skalné útvary
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition