Record details

Subject heading
    viskoelasticita
Article
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH