Record details

Subject heading
    vítr
Article
    Energie postupových větrových vln
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    New computing method of wind wave parameters
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features