Record details

Subject heading
    výpar
Article
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    The experimental determination of the influence of low contents of carbon on the vaporization of meteoroids
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok