Record details

Subject heading
    zemětřesení hluboké
Article
    Peruvian flat slab: an alternative interpretation
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor