Record details

Subject heading
    zkouška penetrační
Article
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum