Record details

Subject heading
    zkouška triaxiální
Article
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti