Record details

Subject heading
    zpráva výroční
Article
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)