Record details

Subject heading
    Zr (zirkonium - 40)
Article
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu