Record details

Subject heading
    zvětrávání mrazové
Article
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Emina skála kontra Bártlovka
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Kamenec v Orlických horách
    Kapucínské skály
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Neživá příroda Krkonoš
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Volyň na Moravě
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Žulové útvary v Semihoří