Record details

Title keyword
    1.0
Monograph
    Univerzální softwarové řešení komplexních formulářů ve webových aplikacích: "Javascript univerzální automatizovaný datový formulář verze 1.0"
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0