Record details

Title keyword
    25°C
Article
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)