Record details

Title keyword
    Alpinská
Article
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise