Record details

Title keyword
    Alternativa
Monograph
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
Article
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Geopolymer - alternativa cementu
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí