Record details

Title keyword
    Au
Monograph
    18e Réunion des Sciences de la Terre du 17 au 20 Avril 2000
    21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
    Prognózy scheelitu (Au)
Article
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribution of PGE in selected Au and Cu -Au deposits of the Chatkal-Kurama Region in Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    L'aristocratie des Pays tch?ques de la fin du XVIe au début du XVIIIe si?cle et ses lectures françaises de la littérature espagnole prohibée
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Les micaschistes panafricains de Corse et leur couverture paléozoique: leur interprétation au sein de l'orogene varisque sud-européen
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    La paléogéographie au niveau du sel Badénien en Roumanie
    Un paléoniscoide (Pisces, Actinopterygii) de Buxieres-les-Mines, témoin des affinités faunique entre Massif central et Boheme au passage Carbonifere-Permien
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re traces in biogenic and abiogenic sulfides from Black Shales (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada): A nuclear microprobe study
    Se, As, Mo, Pt, Au, Cd traces in framboidal pyrite, Ni-Fe and Zn-sulfides from Ni-Zn-Mo-PGE rich sulfide layers (Nick Property, Yukon, Canada): preliminary nuclear microprobe results
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Un nouvel oxyde de naturel de Au et Sb
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru