Record details

Title keyword
    Aureoly
Article
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná