Record details

Title keyword
    Bádání
Monograph
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Article
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit