Record details

Title keyword
    Bankov
Article
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach