Record details

Title keyword
    Blokovej
Article
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd