Record details

Title keyword
    Brázdy
Article
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)