Record details

Title keyword
    Brněnském
Article
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
    Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu
    Molybdenit v brněnském masívu
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy v brněnském masivu
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření