Record details

Title keyword
    Břidlic
Monograph
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
Article
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba plynu z plynonosných břidlic
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení