Record details

Title keyword
    Cu-Mo
Article
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek