Record details

Title keyword
    Desetiletí
Article
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku