Record details

Title keyword
    Desilikovaného
Article
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné