Record details

Title keyword
    Dúbravský
Article
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)