Record details

Title keyword
    F=80
Article
    Izmenenija udelnych soprotivlenij i otnositelnych dielektričeskich pronicajemostej ot vlažnosti pri častote f=80 MGc