Record details

Title keyword
    Frenštát-západ
Monograph
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ