Record details

Title keyword
    Frenštátské
Article
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Seismicita frenštátské oblasti