Record details

Title keyword
    Gemeri
Article
    Geologické mapovanie Dr. Hugóa Böckha v Gemeri
    Krízy a úpadok baníctva na Spiši a Gemeri