Record details

Title keyword
    Gemerikum
Article
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Metamorphic evolution of paragneisses from Klátov region (Lower Paleozoic of Gemerikum)
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje