Record details

Title keyword
    Geoniky
Monograph
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 25 let
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Article
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin