Record details

Title keyword
    Granátického
Article
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)