Record details

Title keyword
    Granátických
Article
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)