Record details

Title keyword
    Hamr
Article
    Adamovský hamr
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Zatápění uranového dolu Hamr I