Record details

Title keyword
    Hamru
Article
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Krasové výplně jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Okolí Hamru a Svébořic
    Okolí Hamru a Svébořic
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách