Record details

Title keyword
    Hazardu
Article
    Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací