Record details

Title keyword
    Hemisféře
Article
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy