Record details

Title keyword
    Hloubek
Article
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf