Record details

Title keyword
    Hnědouhelného
Article
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)