Record details

Title keyword
    Hnědouhelnou
Article
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)