Record details

Title keyword
    Indikátorů
Article
    Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech