Record details

Title keyword
    Ivo
Monograph
    Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
    Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
    Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubulee of Ivo Marek
Article
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Ivo Chlupáč. (Nekrolog)
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Memorial. Ivo Chlupáč, June 12, 1931-November 11, 2002
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Seventieth birthday of Ivo Marek?
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče